Tilbyr hjelp til stengte Lofotvassdrag

Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning tilbyr grunneiere i Lofoten gratis hjelp til å forvalte vassdragene.

Torsdag fortalte Lofotposten at Miljødirektoratet har stengt 16 av de 23 anadrome vassdragene i Lofoten for fiske i år. Årsaken er i hovedsak at fangsten ikke er rapportert inn, og at det dermed er stor usikkerhet om tilstanden i vassdragene. Nå vil Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning hjelpe grunneiere som ønsker å forvalte vassdragene.

– Vi har etablert prosjekt Nordland 2023 der det er fire klynger av vassdrag og 27 elv/grunneierlag som er med. Nå ønsker vi å etablere en klynge av grunneiere elv/grunneierlag i Lofoten. Alle vassdragene vil bli invitert til å delta, men det er opp til grunneierne om de ønsker vår bistand. Siden det ikke er inntekter fra vassdragene tilbyr vi gratis hjelp, sier Atle Frøysland, daglig leder og initiativtaker til stiftelsen med kontor i Førde, og en ivrig sportsfisker.

På grunneiernes premisser

Stiftelsen har flere års erfaring med forvaltning av vassdrag i landet, og håper grunneiere til de 23 vassdragene i Lofoten tar imot invitasjonen.

– Første oppgave i Lofoten blir å kartlegge grunneiere, styreledere i elv/grunneierlagene og undersøke engasjementet for å vedlikeholde vassdragene. Neste steg er å gjøre en grundig vurdering av tilstanden i vassdragene, og undersøke potensialet for fiskeproduksjonen. Vi har erfaring med hva som kan hjelpe, og kan komme med anbefalinger til ulike tiltak, sier Frøysland og understreker:

– Avgjørelsen om de vil ha vår hjelp ligger hos grunneierne. Vi jobber på grunneiernes premisser. Hjelpen vår er dessuten gratis. Det kan ofte være en utfordring å finne ut hvem som leder lokale elve- eller grunneierlag. Der det ikke er organiserte lag, håper vi å få kontakt med ivrige sportsfiskere eller lokale ressurspersoner.

Havbruksfond

Han har vært i kontakt med kommunene i Lofoten, og enkelte grunneiere. Stiftelsen står klar med en plan om å kartlegge de 23 vassdragene i sommer. Målet er at studenter fra universitet eller andre fagmiljø skal gjøre jobben. I løpet av høsten skal vassdragene som vil åpne for fiske i 2022 registreres, med nettbasert tilrettelegging for salg av fiskekort, fangstrapportering og statistikk. I tillegg skal arbeidet i 2022 og 2023 planlegges, inkludert rekruttering av lokal elvekoordinator.

Kostnadsrammen er anslått til ca. 1,1 millioner kroner per år i tre år. Stiftelsen håper kommuner med inntekt fra Havbruksfondet, kan bruke i overkant av en prosent av inntektene på vassdragene. Oppdrettsnæringen, kraftselskap og øvrig næringsliv er også aktuelle bidragsytere.

Tyvfiske og gjengroing

Frøysland bruker ordet katastrofalt om at 125 vassdrag i Nordland og 16 av 23 i Lofoten stenges for fiske.

Hva skjer når vassdragene stenges? Det gjør at vi får ulovlig fiske, vassdrag kan bli tømt for gytefisk, rekrutteringen av nye fiskere stopper opp, vassdragene gror til, og det som finnes av lokal kompetanse på forvaltning blir borte. De vil i det hele tatt ha svært uheldige konsekvenser for lokalsamfunn, sier Frøysland.

På den andre siden vil aktiv skjøtsel av vassdragene har stor positiv betydning. Fiskeførende vassdrag kan markedsføres som et tilbud til turister i tillegg til fastboende. Langs vassdragene kan det legges til rette for barn, voksne, funksjonshemmede og andre som vil nyte en tur med fiskestang og naturen.

– Vassdrag som forvaltes godt er viktig for folkehelsen, lokal trivsel og rekreasjon, sier Frøysland og håper flere grunneiere/elvelag tar kontakt.

Disse vassdragene i Lofoten er stengt:

Vågan. Jenndalsvassdraget, Karlsvatnvassdraget, Litlvatnvassdraget, Olderfjordelva, Store Sortevatnvassdraget, Storelva (Sydal) og Storvatnvassdraget

Vestvågøy. Borgevassdraget, Storfjordvassdraget, Torvdalsvassdraget og Vestresandvassdraget

Flakstad. Markvatnvassdraget og Vareidvassdraget

Moskenes. Åvassdraget, Festhælvassdraget og Tindvassdraget

Disse er åpne for fiske

Vågan - Vestpollvassdraget, Delpvassdraget, Hopvassdraget, Svolværvassdraget og Vaterfjordvassdraget

Vestvågøy - Farstadvassdraget og Helos/Lyngedalsvassdraget

Dette er et utdrag av artikkelen frå Lofotposten 21.04.2021. Klikk her for å lese hele artikkelen.

Logg inn/ut

Følg oss