Ånderelva

Beliggenhet:
Senja, Troms
Androme fisk:
Laks, sjøørret og sjørøye (fredet)
Sesong:
Laks og sjøørret: 1 juli - 31 august

Les mer om elva på inatur.no eller på elvetiltak.no

Ånderelva er en forholdsvis liten, men vakker elv. Den har utspring fra Åndervatnet i Ånderdalen Nasjonalpark og renner ut i sørøstlig retning i Tranøybotn. Med unntak av den siste kilometeren ligger hele elva i nasjonalparken og er vernet mot kraftutbygging (1973).

Statsskog eier det meste av elva, men har overlatt forvaltningsansvaret til Tranøybotn JFF. Fangstene etter laks er redusert og har resultert i redusert fisketid. Dette er negativt, både for de som forvalter elva, og for sportsfiskere. Av denne grunn satt Tranøybotn JFF inn telleapparat m/video i laksetrappa i 2015. Målet var økt bestandskunskap, og på sikt er målet at det skal være mulig å utvide fisketiden. I tillegg til restriksjoner i elva, er den gamle laksetrappa restaurert.

De to siste sesongene har det bære vært lov å ta opp en laks om dagen, og den skal være under tre kilo. Større laks skal settes ut igjen. Fisket etter sjøørret er fortsatt fritt, og forbudet mot å fiske røye står ved lag.

På kort tid har forvaltning – og restaureringstiltakene gitt synlige resultat og bedre oversikt over bestanden. Det var både mer fisk i elven enn tidligere antatt, samt at snittfiskene økte rask fra 1,9kg i 2015 til 3,4kg i 2016. Noen av de viktigste faktorene for suksessen tror Per Midtgård, leder i foreningen, skyldes tiltak mot rett vannstand gjennom laksetrappen og kvotebegrensningene.

Logg inn/ut

Følg oss