Nyheter og artikler

Blogg

Her kan du lese om våre siste nyheter, aktuelle temaer og viktige oppdateringer fra våre samarbeidspartnere. 

Alsvågvassdraget og SNVF i artikkel

  • SNVF
  • Blogg
De ansvarlige i Alsvågvassdraget i Vesterålen har gjort beundringsverdig jobb med elva si. Under vår befaring av elva, kom Øksenavisa og lagde en sak om samarbeidet vi har gjennom Prosjekt Nordland 2023. Du kan lese litt om turen og hele artikkelen her. 

Les mer

Sjøørretprosjektet i Beiarn

  • NVF
  • Blogg
I fjor høst, avtalte Norsk Villaksforvaltning (NVF), Beiarelva SA og Beiarn JFF å delta i et felles prosjekt for sjøørreten i sideelvene i Beiarelva og ute i Beiarfjorden. Prosjektet heter ”Sjøørretprosjekt i Beiarn” og skal i første omgang vare i 5 år. Det er Beiarelva SA som sammen med Beiarn JFF som skal utføre arbeidet, mens Norsk Villaksforvaltning har ansvaret for drift og opplæring. De har også det overordnede ansvaret for at avtalte prosjekter utføres og stiller med faglig kompetanse når slikt er nødvendig.  På sikt, dersom det er behov - er de behjelpelige med å søke om midler...

Les mer

Fagsamling i Beiarn 2019

  • NVF
  • Blogg
For første gang inviterer Norsk Villaksforvaltning til Fagsamling i Prosjekt Nordland 2023. Det er omlag 60 personer som skal delta på konferansen som går fra 26 - 27. august, og i Beiarn er ikke dette hverdagskost. Men, sammen med et imponerende samarbeid med kommunen og lokalt næringsliv, har vi funnet overnatting og lagt opp til to fantastiske dager med anadrome villfisk og Nordland i sentrum.  Dette kan på sett og vis anses som starten på Prosjekt Nordland 2023, et prosjekt vi sammen med fylkeskommunen og NJFF Nordland har utformet og jobbet med i lang tid. I den flotte Beiarn, hvor...

Les mer

Slik fisker du med sirkelkrok

  • NVF
  • Blogg
Fiske med sirkelkrok er effektivt. Krokene er annerledes og vi skal derfor vise deg hvordan du skal fiske med dem for å få mest mulig laks - uten feilkrokinger. Bli med å skrive laksehistorie i elva di! 

Les mer

Slik ble stiftelsen til

Atle Frøysland startet Norsk Villaksforvaltning AS høsten 2008. Dette gjorde han da han så et konkret behov for mer villaks i elvene våre. I desember 2012 ble stiftelsen Norsk Villaksforvaltning (NVF) opprettet og et av målene var at de som på ulike måter påvirker laksen negativt - også må være en del av løsningen.  Resultatet ble en unik sammensettelse av stiftere fra fire forskjellige grupperinger; grunneiere, sportsfiskere, oppdrett og kraft. De sitter med ansvar og ønske om å styrke villaksbestanden (og sjøørret og sjørøye) og bidra til mer fisk i elvene. Vi startet da å utvikle...

Les mer

Vår kvotemodell

Føre var prinsippet er sunt folkevett og en rød tråd gjennom alt vårt arbeid. Vi oppfordrer derfor alle å basere sine forvaltningsplaner på dette enkle men bunnsolide prisippet som vi har utviklet i lag med Beiarelva SA i 2015. En av måtene man kan praktisere føre var prinsippet er med kvotemodellen for sportsfiske i elva. Vår kvotemodell i Beiarelva ble derfor en personlig sesongkvote på 4 smålaks inntil 65 cm. Større laks er fredet inntil en ser om det er grunnlag for å høste ut av de store laksene. Fra 2017 har det vært så mye stor laks, at det fra 10.juli har vært en sesongkvote på 100...

Les mer

  • 1
  • 2

Logg inn/ut

Følg oss

Nyhetsbrev

Registrer deg her …