Tårstadvassdraget

Beliggenhet:
Evenes og Skånland, Nordland
Androme fisk:
Laks, sjøørret og sjørøye
Sesong:
Laks: 1 juni - 15 august
Sjøørret/sjørøye: 1 juni - 30 august

Les mer om vassdraget på inatur.no

Tårstadvassdraget er et lite smålaksvassdrag i Nordland nær grensen mot Troms i Evenes og Skånland kommune. Elva har tre fiskesoner som strekker fra sjøen til Kjerkhaugfossen hvor Tårstadvassdraget Fiskelag SA forvalter alt fiske. Bestanden av laks og sjøørret er god og den stilleflytende elva tilbyr et variert og spennende fiske i flott natur. Siden vassdraget også inkluderer to vann, gir det rom for store variasjoner for fiskere og turister på tur i skogen. 

Norsk Villaksforvaltnings innsats har vært generelle forvaltningsråd og bidrag til å skaffe midler til prosjektet.

Logg inn/ut

Følg oss