Bli en samarbeidselv

Dersom din elv har behov for støtte til forvaltning, å realisere drømmer eller iverksette prosjekter, er sjansene store for at vi i Norsk Villaksforvaltning kan hjelpe.

Prosessen

Analyse

Først kommer vi i felleskap frem til elveierlagets behov. Valget står da mellom personlig oppfølging og et besøk fra oss, eller om det holder å få tilgang på handboka vår i Smart Lakseforvaltning og oppfølging på telefon og nett.

Om valget faller på personlig oppfølging, stiller vi opp og analyserer behovene og utarbeider en handlingsplan som begge parter signerer.

Om kontakt på telefon og nett holder, får man tilgang til tjenesten og blir pr. telefon instruert i vår forvaltningsmodell og hvordan håndboka fungerer og brukes.


Planlegging

Etter man har blitt enige om veien videre, får elveeierlaget tilgang til vår verktøykasse, håndboka i "Smart Lakseforvaltning" som gir innsikt i forvaltningen og inspirasjon til å starte arbeidet. Sammen starter vi jobben med å planlegge prosjekter, opplæring, anskaffing av midler og gjennomføring av tiltak. 


Utførelse

For dem som samarbeider med oss på telefon og nett, er det for det meste egeninnsats. Vi er med som støttepartner, og kommer med tips og råd når det er behov for det. Dersom behovene øker på sikt, er det da naturlig å gå over til en mer personlig oppfølging, hvor vi kommer mer aktivt inn og hjelper med å skaffe midler og planlegger større prosjekter. 

For dem som allerede har starter prosjekter, vil vi være tilstede under utførelsen av disse ved behov. Ofte innebærer avsluttede prosesser mer villfisk i elva etterfulgt av økt fisketurisme. Da tilpasser vi oss og utvikler oss videre i lag.


Kostnadsfritt

Det er kostnadsfritt å samarbeide med oss. Dersom vi er med i et eller flere prosjekter, er vi behjelpelige med å anskaffe midler fra økonomiske samarbeidspartnere.

Logg inn/ut

Følg oss