Samarbeid på elvekanten

Arbeidsmodell i elva

Enkelt og effektivt

Tre enkle steg gir mer fisk og glede i elva

# 1 Kontakt og
kartlegging

Etter at vi har blitt enige om et samarbeid med et elveeierlag, besøker vi dem og kartlegger deres ønsker og behov. 

De får tilgang til vår kompetanse, vår "vertøykasse" Håndboka ”Smart Lakseforvaltning” og sammen kartlegger vi driften av elveeierlaget, forvaltningen av elven og fisketurismen, og setter langsiktige mål innenfor føre var prinsippet.

# 2 Planlegging og finansiering

Etter at en har gjennomført en god kartlegging, vil stiftelsen i lag med elveierlaget utarbeide en handlingsplan. Det innebærer oftest et samarbeid med det offentlig og noen som er villige til å tilføre økonomiske midler. Stiftelsen er delaktig i søk etter økonomiske støtte og den generelle driften etter behov. Verktøykassen håndboka "Smart Lakseforvaltning" blir digitalt tilgjengelig og gjør driften av elveeierlag, forvaltning av elven og fisketurisme enklere.

# 3 Gjennomføring og resultatmåling

I takt med at tiltakene i handlingsplanen utføres vil stiftelsen alltid være tilgjengelige for veiledning. Store byggeprosjekter, hjelp med markedsføring, fisketurisme og kvotemodeller følges også opp og justeres kontinuerlig. I takt med at fiskebestand og sportsfiske øker, følger vi opp med videreutvikling av forestående planer og tilpasser dem en ny hverdag i og rundt elva.


Vår forvaltningsmodell

MODELLENS TRE FASER

Vi samarbeider med elveeierlag for å styrke den lokale forvaltningen av villaks, sjøørret og sjørøye. Vi er fysisk tilstede i bygda og på elvekanten, for å lytte til grunneiere og lokale fiskere som kjenner elven og problemstillingene best. Med tiltakene som inngår i NVF sin tredelte kvalitetsstandard for elveeierlag, styrker vi driften av elveeierlaget, forvaltningen av elven og arbeidet med fisketurismen. Et samarbeid med oss koster ingenting.

Les mer

Drift av elveeierlag

Det er mange årsaker til at en elv ikke driftes optimalt eller at fisk og fiskere nesten er borte. Sammen med elveieierlaget og lokale støttespillere er målet vårt å sammen løfte elven tilbake til et nivå hvor både elveeierlag og lokalbefolkningen kan være stolte av den.

Les mer

Forvaltning av elven

Tiltak for forvaltning av elven har som mål å være enkle, forståelige og gjennomførbare. Elven skal i hovedsak driftes av elveeierlaget selv, hvor vi fungerer som en støttepartner. Alt fra den lille sidebekken til utløpet i elva inngår i forvaltningen og blir tilpasset tilstanden og behovet i hver elv.

Les mer

Fisketurisme

Uten interesse dør forvaltningen bort. Derfor er fisketurismen et nødvendig ledd for å styrke villaksens rolle i lokalsamfunnet. Gjennom vår kvalitetsstandard med tiltak for fisketurisme sørger vi for en god totalopplevelse for lokale og tilreisende. 

Les mer

– Sammen om villfisken

La oss hjelpe til - der din elv renner

Logg inn/ut

Følg oss