• Håndboka smart

  Lakseforvaltning

 • Elveeierlagets 3-delte

  Verktøykasse

 • Del 1 - Hjelp til drift av

  Elveeierlag

 • Del 2 - Balansert og riktig

  Forvaltning

 • Del 3 - Tilrettelagt

  Fisketurisme

Håndboka er vår hjelp-til-selvhjelp verktøykasse. Den gjør forvaltningsarbeid hos våre samarbeidselver forståelig, rimelig og mer effektivt enn noen annen forvaltningsmodell. Nå digitaliseres den, og ja, alt er selvsagt gratis.

Digitalisering gir muligheter

Håndboka ligger nå online og er blitt helt digital. Det betyr at alle våre samarbeidspartnere med tilgang, har den med seg overalt hvor det er mobildekning. Om du trenger informasjon langs elvebredden eller på styremøtet, vil du nå alltid ha kontroll og oversikt. 

I skrivende stund digitaliseres innholdet og håndboka blir nå komplettert med emnefilmer og praktiske artikler som gjør håndboka mer pedagogisk og enklere å navigere i enn tidlige utgaver. Målet er at håndboka skal være alt et elveeierlag trenger for å forbedre og videreutvikler forvaltningsarbeidet i sin elv.

Revolusjonerende samarbeidsform

Alle elveeierlag (styre og grunneiere) som samarbeider med oss får tilgang til håndboka. Spesielt viktig er digitaliseringen av håndboka for dem som samarbeider med oss via telefon og nett. (Les om våre samarbeidsformer)

Håndboka og nettsiden vår vil for mange elveeierlag være en trygg ramme og sammen være nok til å forvalte egen elv. Dette er en revolusjon innen elveforvaltning, og lar dem som har blitt ”uteglemt” få tilgang til all kunnskap og et støtteapparat de trenger for å realisere sine drømmer for elva.

Klikk for å bla i handboka

Kort om håndboka

Online forvaltningskunnskap

Håndbok i "Smart Lakseforvaltning" er et online presentasjons- og opplæringsenter. Den er for tiden under utvikling, og vil derfor i løpet av året jevnlig få tilført nytt stoff. I tillegg til en grundig gjennomgang av forvaltningsmodellen, vil filmer, artikler og intervjuer, som bygger opp rundt modellen. legges til for å gjøre brukeropplevelsen bedre og mer pedagogisk. Sammen med vår nettside, vil dette være et naturlig stoppested for våre samarbeidspartnere. 

I disse fire punktene kan du lese litt om hvorfor håndboka er så viktig for elvene vi samarbeider med. 

 • Forvaltningsmodell

  Vår forvaltningsmodell er bygget opp rundt tre kvalitetstandarder og består av 41 praktiske tiltak. De tre standardene er drift av elveeierlaget, forvaltning av elva og fisketurisme. Formålet med hvert tiltak forklares og det gis veiledning og praktiske råd om hvordan tiltakene kan gjennomføres. Forvaltningsmodellen vil være et godt hjelpemiddel når en skal lage en god driftsplan. Les mer

 • Driftsplan

  Myndighetene krever at alle elveeierlag som har en elv med gytebestandsmål over 100 kg hunnlaks, skal utarbeide en driftsplan som skal oppdateres hvert femte år. Dessverre er det mange elveeierlag som ikke har tid eller kompetanse til å lage en slik plan selv, og ender da ofte opp med å måtte leie inn dyr fagkompetanse. Konsekvensen er da at mange ikke lager driftsplanen, eller så bruker de gamle og utdaterte planer.

  Dette er selvsagt uheldig for driften av elveeierlaget, forvaltningen av elven og for fisketurismen. Ved å bruke vår modell, vil elveeierlagene får den nødvendige hjelpen de trenger for å lage en god og praktisk driftsplan.

 • Årsrapport

  Selv om myndighetene ikke krever at et elveeierlag har en årsrapport, ser vi i NVF på dette som en viktig og god rutine i forvaltningen. Vi har sett at mange ender opp med at driftsplanen blir en hvilepute, og da er det fort gjort at man ikke har kontroll og oversikt.

  Årsrapporten blir derfor et hjelpemiddel for styret og grunneierne og sikrer oversikt og kontroll over tiltakene fra driftsplanen og om noe nye tiltak eventuelt må iverksettes. Rapporten er i tillegg interessant lesning og praktisk informasjon til medlemsmøter, årsmøter og annet. Skal man søke om finansiering, er en årsrapport et viktig vedlegg som vitner om et stabilt og grundig styre med et godt forvaltningsarbeid.

 • Forvaltningslag

  Siden 2015 har myndighetene krevd at alle elveeierlag med elver med gytebestandsmål over 100 kg hunnlaks, skal ha et forvaltningslag bestående av alle grunneiere fra den anadrome delen av vassdraget.

  For mange er dette et omfattende arbeid, og derfor har vi laget en modell med vedtekter som er tilpasset små og mellomstore elver.

  Vi har laget en modell hvor hver av grunneierne får en stemme hver, og hvor forvaltningslaget blir registrert som en forening i Brønnøysundsregisterne. En får et organisasjonsnummer slik at en kan få opprettet en bankkonto og eventuelt søke om midler. 

Vi begynte å bruke håndboka for fire 
år siden. Slik vi ser det, er dette den
eneste veien å gå, og modellen er unik.
Anbefales!

Logg inn/ut

Følg oss