3 Kvalitetsstandarder
og 41 gode tiltak.

Vi samarbeider med elveeierlag for å styrke den lokale forvaltningen av villaks, sjøørret og sjørøye. Via våre to samarbeidsformer er vi enten fysisk tilstede i bygda og på elvekanten, eller så tilbyr vi en online kunnskapsbase og fjernstøtte via telefon. Uansett vil vi alltid lytte til hva grunneiere og lokale fiskere har å si. Det er tross alt de som kjenner elven og problemstillingene best.

Gjennom vår tredelte forvaltningsmodell styrker vi  driften av elveeierlaget, forvaltningen av elven og arbeidet med fisketurismen. Kor mange tiltak som det er behov for å gjennomføre, vil vere avhengig av størrelsen på elva og ambisjonsnivået til elveeigarlaget.

Et samarbeid med oss koster ingenting.

Kvalitetsstandard

Logg inn/ut

Følg oss