Korsbrekkelva

Fylke:
Møre og Romsdal
Androme fisk:
Laks og sjøørret 
Sesong:
15/6 - 15/9

Den korte og idylliske lakseelva er en av elvene i Norges med mest laks pr. kilometer elv. Dette takket være klekkeriet som har lagt som en bauta i bygda og sørget for at elva år etter år har produsert og levert fantastiske fangster. Dessverre er ikke alt rosenrødt i denne elva heller. Oteren tar ut enorme mengder laks og myndighetene truer med å stenge klekkeriet. Vi i stiftelsen har jobbet tett med elva og et prosjekt vi samarbeider med Møre og Romsdal Fylkeskommune, Strand Kommune og tre lokale oppdrettsselskap som ønsker å støtte opp om elva. Vi ønsker alle at denne lille men produktive elva skal bli et utstillingsvindu for hvordan en liten lakseelv kan driftes.  

Logg inn/ut

Følg oss