Laksådalsvassdraget

Område:
Gildeskål, Nordland
Androme fisk:
Laks og sjøørret 
Sesong:
15/6 - 30/8

Laksådalsvassdraget har sitt utspring i fjellområdene sørøst for Sørfjorden i Gildeskål kommune og munner ut innerst i Sørfjorden. Vassdraget er først og fremst sjøørretførende og har et nedslagsfelt på ca 18 km2. Totalt lakseførende strekning er ca 5,5 km. Av dette utgjør Lille og Store laksådalsvatn ca 3,5 km, innløpselva Laksådalselva som renner fra Høljan ca 1,8 km og utløpselva Laksåga fra Lille Laksådalsvatn til sjøen ca 200 m. Laksådalsvatnet har et areal på 1,9 km2 og en maksimum dybde på 115 m.

Det er ikke lov å fiske i Laksåga som renner ut i sjøen. Her har stiftelsen sammen med lokale støttespillere satt inn en Vaki fisketeller med video. Denne har på kort tid gitt elva god informasjon om status for videre forvaltning.

Logg inn/ut

Følg oss