Elveklynger

Vesterålen

Straumevassdraget
Ryggedalsvassdraget
Alsvågvassdraget
Roksdalsvassdraget
Buksnesvassdraget
Gårdselvvassdraget
Vikelva
Langvatnvassdraget
Fiskfjordvassdraget
Blokkenvassdraget

Meløy

Reipåvassdraget
Spildervassdraget
Neverdalsvassdraget
Laksåvassdraget i Gildeskål

Ofoten

Tårstadvassdraget
Laksåvassdraget
Bogenvassdraget
Lakseelva i Beisfjord
Kjellelva
Kongsvikelva
Sjoma (et gr.lag)
Råna

Sørfold

Bonnåga
Kobbelvvassdraget
Laksåga

Frittstående elver

Fjærevassdraget
Beiarelva

Straumevassdraget

Ryggedalsvassdraget

Alsvågvassdraget

Roksdalsvassdraget

Buksnesvassdraget

Gårdselvvassdraget

Vikelva

Langvatnvassdraget

Fiskfjordvassdraget

Blokkenvassdraget

Tårstadvassdraget

Laksåvassdraget

Bogenvassdraget

Lakseelva i Beisfjord

Kjellelva

Kongsvikelva

Sjoma (et gr.lag)

Råna

Reipåvassdraget

Spildervassdraget

Neverdalsvassdraget

Laksåvassdraget i Gildeskål

Bonnåga

Kobbelvvassdraget

Laksåga

Fjærevassdraget

Beiarelva

Logg inn/ut

Følg oss