2019 - Villaksens år

Det er ikke bare i Norge at villaksen er høyt elsket - og truet. Derfor har den internasjonale lakseorganisasjon for Atlanterhavet (NASCO) og en tilsvarende organisasjon i Stillehavet (NPAFC) sammen vedtatt at 2019 ER VILLAKSENS ÅR.

I dette villaksens år er det derfor en glede å kunne informere at vi i Norsk Villaksforvaltning har opprettet en helt ny portal, hvor vi gir elveeierlag muligheter de aldri før har hatt. Nå kan de som ønsker få tilgang til vår nye samarbeidsform, hvor de får tilgang til vår nye portal og støtte pr. telefon og mail. Portalen er bygget for at de skal kunne få tilgang på alt de trenger av kunnskap og opplæring for å drifte elven sin så optimalt som mulig. De står helt fritt til å oppgradere til en mer personlig oppfølgingsform, hvor vi stiller opp i elven og deltar i forvaltningsarbeidet. Begge modellene er som vanlig kostnadsfrie og du kan lese om der her

Markfiske 16

Andre arrangement

I år er altså året vi hyller, fisker og fokuserer ekstra på villaksens fremtid. Men, målet er selvsagt ikke at det skal stoppe opp til neste år! Nei, planen er at det setter fart i en rekke internasjonale tiltak som er med å løfte arten videre inn i fremtiden. I Norge er det NJFF og Norske Lakseelver som har fått økonomisk støtte fra Fiskefondsmidlene til å lede og arrangere diverse aktiviteter for å sette fokus på arten. Du kan lese mer om disse på International Year of the Salmon sine norske sider her og se om de har noen arrangementer du kan delta på. 

La oss alle gjør vårt for villaksen i år!

 

 

Logg inn/ut

Følg oss