Slik ble stiftelsen til

Atle Frøysland startet Norsk Villaksforvaltning AS høsten 2008. Dette gjorde han da han så et konkret behov for mer villaks i elvene våre.

I desember 2012 ble stiftelsen Norsk Villaksforvaltning (NVF) opprettet og et av målene var at de som på ulike måter påvirker laksen negativt - også må være en del av løsningen. 

Resultatet ble en unik sammensettelse av stiftere fra fire forskjellige grupperinger; grunneiere, sportsfiskere, oppdrett og kraft. De sitter med ansvar og ønske om å styrke villaksbestanden (og sjøørret og sjørøye) og bidra til mer fisk i elvene.

Vi startet da å utvikle en forvaltningsmodell som i dag inngår i Håndboka Smart Villaksforvaltning. Denne brukes av våre samarbeidselver og utvikles fortløpende. Vi jobber nå med å utvikle en online tjeneste med film og artikler i et praktisk og effektivt format som lar elvene få enklere tilgang og bedre opplæringsmateriale. 

IMG 0369

Atle har jobbet med laks i en årrekke, og brenner for at det alltid skal være nok villaks, sjøørret og sjørøye i elvene våre. NVF vokser raskt og modellen blir godt mottatt og mange nye elver legges til som samarbeidselver i disse dager. Les mer om oss her

Logg inn/ut

Følg oss