Fagsamling i Beiarn 2019

En av de lokale fiskerne står på sin faste plass på jakt etter elvas sølvtøy

For første gang inviterer Norsk Villaksforvaltning til Fagsamling i Prosjekt Nordland 2023. Det er omlag 60 personer som skal delta på konferansen som går fra 26 - 27. august, og i Beiarn er ikke dette hverdagskost. Men, sammen med et imponerende samarbeid med kommunen og lokalt næringsliv, har vi funnet overnatting og lagt opp til to fantastiske dager med anadrome villfisk og Nordland i sentrum. 

Dette kan på sett og vis anses som starten på Prosjekt Nordland 2023, et prosjekt vi sammen med fylkeskommunen og NJFF Nordland har utformet og jobbet med i lang tid. I den flotte Beiarn, hvor Beiarelva renner, skal vi gå gjennom dagsaktuelle temaer og eksperter skal dele av sin kunnskap. De fleste av våre samarbeidselver i Nordland kommer, samt flere fra fylkeskommunen i Nordland, Beiarn Kommune, NJFF Nordland, kraft- og oppdrettsbransjen, Beiarelva SA, Scanatura og en rekke andre eksperter på forvaltning, turisme, sportsfiske og kommunikasjon. Vi gleder oss til å endelig starte med prosjektet i stor skala.

Etter samlingen, vil du på våre siden finne en rapport fra møtet hvor møte-agenda og mange av temaene vi ha belyst skal bli omtalt. 

Logg inn/ut

Følg oss