Sjøørretprosjektet i Beiarn

I fjor høst, avtalte Norsk Villaksforvaltning (NVF), Beiarelva SA og Beiarn JFF å delta i et felles prosjekt for sjøørreten i sideelvene i Beiarelva og ute i Beiarfjorden. Prosjektet heter ”Sjøørretprosjekt i Beiarn” og skal i første omgang vare i 5 år.

Det er Beiarelva SA som sammen med Beiarn JFF som skal utføre arbeidet, mens Norsk Villaksforvaltning har ansvaret for drift og opplæring. De har også det overordnede ansvaret for at avtalte prosjekter utføres og stiller med faglig kompetanse når slikt er nødvendig.  På sikt, dersom det er behov - er de behjelpelige med å søke om midler til nødvendige tiltak.

- Målet er enkelt; Vi må registrere alle bekker, uansett størrelse, for slik å bevare dem som inneholder sjøørret og laks mot utslettelse. Arbeidet er enkelt, men helt nødvendig, sier Tommy Egra

Hvorfor Beiarn?

Tommy Egra, Beiarvenn, fiskeskribent og freelance konsulent for NVF har gjennom mange år arbeidet med å promotere fiske etter sjøørret i sjøen. Han er ansett å være en av våre fremste sportsfiskere, og er særdeles opptatt av sjøørretfisket i Skandinavia og Nordland. Han har bidratt til å sette fokus på sjøørreten i Beiarn, og forstod etter hvert at elvene her og i store deler av Nordland ikke bevare sjøørreten i dem slik han er vant med i sør.

Sammen med NVF utarbeidet han en prosjektskisse, som han sammen med NVF presenterte for elveierlagene. Siden prosjektet ikke bare berører sidebekkene til Beiarelva, men også bekker og elver som renner direkte ut i sjøen, ble prosjektet utvidet fra å gjelde kun Beiarelva SA til å inkludere Beiarn JFF og for så vidt også Beiarn Kommune. Beiarn JFF hadde ekspertisen og el-apparatene som prosjektet trengte - så en enklere start kunne vel ikke prosjektet ha fått! 

DRONEBILDE AV TO BEKKER PÅ SOLØY

Første tur

Sammen med Tommy, kom Kjetil og Anton Flakke fra Arendal JFF til Beiarn i mai. Far og sønn Flakke, er eksperter på området og har gjort en fremragende jobb de siste 10-15 årene for sjøørreten i Aust-Agder. De var oppe i mai, for å snakke med styret, BJFF og gikk gjennom de viktigste prinsippene med jobben og hadde en runde for å se på mulighetene.

Andre tur

I august var de oppe igjen, men denne gangen med vadebukser og en gjeng fra styret, grunneierlagene og jeger og fisk. På to dager, gikk de gjennom 9 bekker og mindre elver og resultatene var som i sør – mange fisk, selv i mikroskopiske bekker. "Søringene" ser store potensialer for å øke produksjonen av sjøørret i Beiarn, og det kun med enkle tiltak.

Nå er det Beiarelva SA og BJFF som skal fortsette arbeidet utover høsten. Mer informasjon om prosjektet vil du få på vårt nyhetsbrev eller på bloggen.

Er du fra Beiarn eller omegn og har lyst å hjelpe til? Ta kontakt med styret i Beiarelva. Sjøørretprosjekt av denne typen handler om håndkraft og villighet. Barn og voksne kan i prinsippet gjøre en like god jobb!

P8060651

GJENGEN PÅ DAG TOGJENGEN PÅ DAG TO

Logg inn/ut

Følg oss