Jakt & Fiske skriver om oterproblemet

Oteren er et alvorlig problem i mange små og mellomstore lakseelver. Fra elvebredden møter vi ofte elveeiere som er helt oppgitt over situasjonen - og at det ikke blir gjort noe. Men, etter fagseminaret på Sunnmøre tidligere i år, har det skjedd mye positivt. Artikkelen i siste Jakt & Fiske er et godt eksempel på det. Den går rett på sak, og omtaler problemet slik det er.

Oterproblematikken har tross mange rop om hjelp, økt jevnt og antallet otere ser ut til å øke i takt med problemet. Det tok uheldig lang tid før myndighetene startet med oppklarende forskning, men vi skal nå være glade for at et stadig hyppigere "liten-elv-problem", som ofte havner i skyggen av "stor-elv problemene", nå er akseptert og fått sin plass i forvaltningen, i forskningsmiljøet og sist men ikke minst - i media. Lokale aviser var raskt ute og omtalte oterproblemet etter fagsamlingen i februar (les om det her), men nå har også Jakt & Fiske tatt silkehanskene av - og skrevet om oterproblemet slik det bør. Usminket og rett på sak.

Du kan lese artikkelen "Oteren truer laksen på Sunnmøre" i Jakt & Fiske nummer 4/2020 eller på nett her.

SNVF på otersaken

Mange av våre samarbeidselver er relativt små. Det gjør at de er spesielt utsatt for oteren, og derfor er det nå mange som håper at også deres elver skal få hjelp. Vi vil holdere dere oppdatert på bloggen og i vårt arbeid om å presentere det totale trusselbildet, fra rogn til rogn, som laks, sjøørret og sjørøye står over. Det at oteren har hatt et stort "kakestykke" i denne statistikken har vi vist lenge, men nå håper vi på at fremtiden vil vi alle stå sammen for å finne ut hvor stort problem den utgjør, og at vi på samme måte som oteren, også tar tak i de andre predatorene som mer eller mindre får herje fritt i elver, bekker og utløp - uten at noen gjør noe med det. 

Oterens matkilde nummer én er laks/sjøørret over 30cm. De under 30cm er nummer to. Deretter kommer gjedde. Det gjør forvaltningsregnestykket enkelt - mer oter - mindre anadrome villfisk i elvene våre.

Oppslagsbilde: Skjermdump www.jaktogfiske.no

Logg inn/ut

Følg oss