Nytt utstillingsvindu liten elv – N-2023

  • Tommy Egra
  • Nyheter

 N-2023 fosser frem i Nordland. I fjor omtalte Øksnesavisa vårt besøk hos Øksnes JFF for å se på elva og vurdere den som vårt utstillingsvindu for katagorien små vassdrag. Nå er det opplest og vedtatt - noe også avisa ville skrive om.

Fra suksessen i Beiarelva, vårt utstillingsvindu for store lakseelver i Nordland, har vi valgt oss Alsvågvassdraget som vårt utstillingsvindu for små vassdrag. Dette etter flere runder med leder Ronny Myhre og hans medhjelpere fra Øksnes JFF, som er ansvarlige for den korte, men svært idylliske lakseelven. De har lagt ned mer arbeid og kjærlighet i denne lille elva, enn mange gjør i langt større elver med enorme inntekter. Slikt blir lagt merke til, og vi opplever en eim av positivitet fra laget internt, men også eksternt hvor folk omtaler elven som en suksess. 

- Ronny Myhre og de øvrige jeg møtte der imponerte meg. De legger ned en utrolig god innsats for vassdraget og lokalmiljøet. Det synes jeg skal bli påskjønnet, sier leder i SNVF Atle Frøysland til ØA. 

En elv for fremtiden

Siden vi har fått tillatelse til å dele artikkelen med dere, skal vi ikke gå i detaljer på bloggen denne gang. Men, vi ønsker spesielt å ta med hvordan de har jobbet for å få elven til å være tilgjengelig for alle. Dette med et imponerende flott klubbhus (for ei elv i denne størrelsen), hvor den flotte fiskestien for rullestolbrukere går ned til den usedvanlig flotte og tilrettelagte gapahuken. Den gode rekrutteringen blant unge er også noe vi har lagt merke til. 

I tiden fremover vil de aktivt delta i arbeidet vårt med å videreutvikle andre små vassdrag i Nordland, samt å sette fokus på problemene grunneierne og de anadrome fiskene i disse vassdragene ofte sliter med. For, er det en ting som er sikkert, små elver blir ikke prioritert og de kjenner seg knapt igjen i trusselproblematikken som presenteres nasjonalt. Vi skal derfor bruke den lokale kunnskapen deres, til å sette fokus på de faktiske problemer slike elver har, og sammen finne de beste løsningene. Et av våre viktigste tiltak blir å sette inn videoovervåking innen 2021. Takk til Ronny og Øksnes JFF for jobben, og til ØA, for å følge opp og la oss dele denne saken med dere. 

ksenavisa lesekvalitet

Oppslagsbilde: Faksimilie med tillatelse fra Øksnesavisa

Logg inn/ut

Følg oss