Vi er Norsk Villaksforvaltning

Norsk Villaksforvaltning er en stiftelse som jobber for at anadrome fisk som laks, sjøørret og sjørøye skal ha en fremtid i norske elver. Felles for alle som er med, er at vi på ulike måter har påvirket de ville fiskene negativt. Vi føler derfor at vi har et ansvar for å beskytte dem. Vår visjon er å jobbe for at det blir "Mer villfisk i elva", og vi tror at nøkkelen for å få dette til, er et tett samarbeid med elveeierlag, de som eier og bruker elvene våre og god dialog med myndighetene.

 

Det er totalt 33 stiftere i Norsk Villaksforvaltning. Disse er fordelt på de fire grunnpilarene som representerer fire trusler for villfiskenes eksistens i landet vårt. Disse er Grunneiere (15 personer), Sportsfiskere (11 personer), oppdrettsbransjen (5 selskaper) og kraftbransjen (2 selskaper).

Administrasjon og styre

Atle Frøysland

Daglig leder og stifter

Jan Håkon Gunnarsen

Prosjektleder og nestleder i styret

Frigg Ottar Os

Elvekoordinator Beiarelva

Elizabeth Hartmann

Styreleder

Olav Sande

Styrerepresentant grunneierne

Per Åge Skudal

Styrerepresentant kraft

Nils Inge Hitland

Styrerepresentant oppdrett

Stein Schie

Stifter og styrerepresentant sportsfiskerne

Bjørn Magne Kopperud

Styremedlem

Stifterne - 4 grupperinger

 • Stiftere (Grunneiere)

  Olav Sande, Linda Merete Karlsen Sunde, Oddvar Sande, Karl Magne Hoff, Harald Lervik, Per Karsten Wahl, Finn Ove Kårstad, Willy Bergesen, Åsta Brekke, Ellinor Friis, Arne Grimseth, Stian Grimset, Steffen Veien, Rolv Kleven og Eiliv Erdal.

 • Stiftere (Sportsfiskere)

  Olav Nils Sunde, Alexander Sunde, Carl Otto Løvenskiold, Hans Rasmus Astrup, Morten Werring, Jonas Ram, Michel Andvord, Stein Schie, Katahrina Fuglstad, Per Karsten Wahl og Atle Frøysland.

 • Stiftere (Oppdrettsselskap)

  Marine Harvest, Lerøy Seafood, Grieg Seafood, Cermaq og Salmon Group.

 • Stiftere (Kraftselskap)

  BKK og Tafjord Kraftproduksjon.

Finn oss og
se hvor vi jobber

Vårt team arbeider for villfiskene der de er og i elver der vi får tilgang. Om du lurer på hvor vi er kan du finne en oversikt her

Logg inn/ut

Følg oss