Tennelva

Beliggenhet:
Senja, Troms
Androme fisk:
Laks og sjøørret 
Sesong:
Laks: 1 juni - 31 juni
Sjøørret: 1 juni - 30 august

Les om elve på inatur.no eller elvetiltak.no

Tennelvvassdraget har et nedslagsfelt på rundt 31 km2, og munner ut i Tranøybotn på innersiden av Senja i Midt-Troms. Vassdraget består av en 5 km lang utløpselv, i tillegg til Tennvatnet med sine to innløpsbekker. Hovedelven er fredet, men vatnet har en bra bestand av smålaks med innslag av større fisk. Sjøørretbestanden er også bra.

Tennvatnet er tilrettelagt med flytebrygge og parkering for rullestolbrukere, og det er vei helt frem til mange fine fiskeplasser. Fiskekort kjøpes på inatur.no, og der kan en også leie Tennvassbu, som ligger rett ved vannet.

På lik linje med naboelvene Åndervassdraget og Vardnesvassdraget er Statsskog også eier av arealet rundt Tennvassdraget. Det er Tranøybotn Jeger og Fiskeforening som har hovedansvaret for forvaltningen av bestandene i alle de tre vassdragene. Det er kun tillat å fiske fra land med stang/snøre.

Norsk Villaksforvaltnings innsats har vært generelle forvaltningsråd og bidrag til å skaffe midler til prosjektet.

Logg inn/ut

Følg oss